HISTÒRIA

Els Joglars: entre l’avantguarda i la popularitat.

Des de 1961 el teatre de Els Joglars ha compaginat dues tendències que rarament apareixen juntes: la recerca fora de qualsevol convencionalisme i la popularitat. Estem acostumats a veure les més interessants experiències de recerca reduïdes sempre a un públic molt minoritari, de la mateixa manera que quan un teatre es distingeix per una notable popularitat, ho és sovint mitjançant fórmules d’una comercialitat grollera. Aconseguir doncs, un alt índex d’audiència amb obres innovadores des del punt de vista de l’estil i els continguts, ha estat la pirueta més singular de la companyia.

historiaEls Joglars ha mantingut el procediment d’un teatre crític directament relacionat amb la realitat circumdant. Per aquest motiu varen sofrir presó i un consell de guerra militar arrel de les representacions de l’obraLa Torna l’any 1977. Però després, ja en plena democràcia, diversos processos i polèmiques sorgiren com a conseqüència d’altres obres, per això, amb el temps la companyia s’ha guanyat el carisma d’una de les veus més crítiques i lliures de la societat espanyola.

La història d’Els Joglars és la història de la recerca i investigació constant i la construcció d’un llenguatge teatral partint de l’escola del mim clàssic fins a la incorporació de tots els elements dramàtics possibles, amb una fórmula de treball basada en l’artesania col·lectiva de gran implicació personal i professional, cooperativitzada i independent – un clar sinònim de sacrifici i austeritat, dedicació exclusiva i moltes hores de treball – que proporciona un mètode de treball viu i en permanent evolució.

La sala d’assaig d’ Els Joglars, una cúpula geodèsica situada en mig de boscos a 100 Km de Barcelona, es converteix en un priviligiat observatori que facilita una visió profundament universal sobre els mecanismes de perpetuació del poder en diferents àmbits i facetes, el gran tema d’ Els Joglars i que després de més de quaranta-cinc anys es concreta en milers de representacions de trenta-quatre obres teatrals en més vint països d’Europa i Amèrica a banda de les produccions per a televisió, cinema i diversos llibres i estudis sobre l’activitat de la companyia