Memoria de la transició a Espanya i a Catalunya

Categoría:

Descripción del producto

Rafael Aracil Segura
2002: Barcelona. Ed. Universitat de Barcelona