“La increïble història del Dr. Floit & Mr. Pla.” Dossier pedagògic núm. 9

Category:

Description

Maica Bernal, Víctor Sunyol
1997: Vic. Universitat de Vic, Centre Dramàtic Generalitat de Catalunya