La dramatúrgia escrita de la companyia Els Joglars: Anàlisi dels textos produïts per als espectacles creats en el període 1970-2000 (d’El Joc a Daaalí).

Descripción

ABELLAN, Joan
2007: Departament de Filologia Catalana. Facultat de Lletres. Universitat Autònoma de Barcelona.